Aangesloten bij

We zijn aangesloten bij: ‘Kwaliteit laat je zien’ en ‘de Federatie Landbouw en zorg

Kwaliteit Laat Je Zien is hét keurmerk voor zorgboerderijen. Het keurmerk bestaat sinds 2002 en is het branchekeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg. Het is voor, en mede door, zorgboeren ontwikkeld en helpt zorgboeren op een laagdrempelige manier om aan wet- en regelgeving te voldoen. Het keurmerk biedt zorgboeren de ruimte om hun unieke waarden en kwaliteiten te laten zien aan de wereld om hen heen. Inmiddels zijn er meer dan 850 zorgboerderijen verspreid over het hele land aangesloten. Het keurmerk wordt onder andere door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en veel gemeenten geaccepteerd.

De Federatie Landbouw en Zorg ontwikkelt daarom een overkoepelend kwaliteitskader. Een kwaliteitskader is een serie afspraken over de manier waarop je zorg wilt leveren en hoe je de kwaliteit daarvan borgt. Het kwaliteitskader voor de zorglandbouw geeft zorgboeren houvast om zorg te verlenen die past binnen de regels, zonder dat het te ingewikkeld wordt of te ver af komt te staan van het leven op de boerderij.