Je bent welkom

Boerderij Vitaal biedt dagopvang voor o.a. mensen met verschillende beperkingen, van jong tot oud en met syndroom van Down tot andere beperkingen met als doel, een leuke en zinvolle dagbesteding.
De dagen zijn volgepland met leuke activiteiten en met leuke mensen van 9:00 tot 16:30.

Dagbesteding kan vanuit twee wetten vergoed worden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).